TRANSFORM

Ett år med Jesus. Förändras. Förändra.

LÄRJUNGASKOLA I PETRUS FÖRSAMLINGS I HELSINGFORS

 


Transform vill utrusta kristna i vårt land till att bättre förstå sin identitet i Kristus. Vi vill uppmuntra kristna att leva ut sin kallelse som hans lärjungar i världen. Att vara lärjunge betyder att följa efter och lära sig av någon som redan är fullärd. Vi tror att vi som Jesu lärjungar är kallade att förändras, för att i hans kraft vara med och förändra vår värld.

Transform är mitt i Petrus församlings vardag. Det är just i vardagen som vårt beslut att följa Jesus konkretiseras. Det är där vi är tänkta att vara ljus och salt.


“Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas (eng. be transformed) genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja”

ROMARBREVET 12:2
Vad är Transform?

TRANSFORM 7 börjar 1.9.2022!