VISION

Ett år med Jesus. Förändras. Förändra.

Vision


Vi tror att Gud har kallat oss att utrusta kristna i vårt land, lärjungar som gör lärjungar. Vår vision är att Transform ska få bli ett år där Gud får plats att forma och utrusta dig. Vår bön är att du ska få möta hans kärlek på ett livsförvandlande sätt och få en livslång relation med Gud och med de andra deltagarna.

Under året talar vi mycket om Guds rike. Guds rike, som är mitt ibland oss, kan i sin korthet definieras som församlingens gemenskap med Jesus i centrum. Det kan se ut på olika sätt men kännetecknas först och främst av en kärlek som vill varandras bästa och som också vill nå ut till dem som står utanför och inte ännu känner Jesus. I Guds rike finns förlåtelse, frihet, glädje, frid, hopp och kärlek. Då vi ber att Guds rike ska komma så är innebörden (förutom att han en dag slutligen ska göra allting perfekt) att hans verklighet mer och mer ska få bli vår verklighet redan här på jorden.

Vi hoppas att Transform ska få bli året då du tillsammans med andra får ta avgörande steg i din vandring med Jesus och se Guds rike bli verklighet på jobbet, i skolan, i grannskapet, på gymmet och bland vänner och släkt. Kort sagt: där du rör dig.

 

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

MATTEUSEVANGELIET 28