TRANSFORM EQUIP

Ett år med Jesus. Förändras. Förändra.

Fördjupa din tro, formas i din karaktär och mogna som Jesu efterföljare.

Petrus församling vill särskilt under det här året satsa på att utrusta hela församlingen i vad det betyder att vara en Jesu efterföljare i den vardag där vi rör oss. Vare sig du är föräldraledig, arbetande, studerande eller dagledig så passar det här för dig. Vi vill särskilt bjuda in dej som redan är en del av en församlingsgemenskap eller som har tänkt att du skulle vilja gå en lärjungaskola men inte haft möjlighet. Kursen passar också dej som tidigare gått Transform eller en annan bibelskola.

Petrus församling ordnar under läsåret 2022-2023 en Equip-kurs för dej som vill fördjupa din tro, växa och mogna i din karaktär som människa och utrustas som Jesu efterföljare. Kursen ordnas kvällstid och under helger så att det ska passa alla som vill vara med.

Syftet med Transform Equip

Målet med kursen är att utrusta dej på ett omfattande sätt på alla områden i ditt liv. Där du får verktyg som hjälper dej att komma i kontakt med din inre och yttre värld. Vi kommer att behandla teman som berör hela människan allt från kommunikation och konflikthantering, andliga vanor och hälsosamma livsrytmer till Guds karaktär. 

Vi har samlat det bästa materialet från Transforms undervisning om lärjungaskap under 6 olika teman där vi vill ge dig möjlighet att via undervisning och praktisk övning, få de bästa förutsättningarna att formas som Jesu efterföljare i din vardag där du är.


PRAKTISKT

För vem?

Kursen är formad så att det ska passa dej oberoende livsskede. Vi möts därför både digitalt, för reflektion och formation i mindre grupp, och där emellan ansikte mot ansikte i Petruskyrkan för undervisning och utrustande kvällar. Under kursen får du plats och utrymme för reflektion och att formas tillsammans med andra genom undervisning av Petrus egna undervisare och inbjudna gäster! Du kommer också att mellan träffarna få tillgång till material som är format specifikt för kursen och som är till hjälp för dej i din personliga vandring med Jesus.

Equip-grupper

Den viktigaste delen i tillväxt och formation är att praktisera det man lär sig och hör, att omvandla teori till praktik i våra liv. Därför sätter vi stor vikt på att i mindre grupper samtala och reflektera kring vår vandring med Jesus så att man både får stöd av en erfaren ledare och andra människor. Equip-grupperna är den plats vi sätter mest tonvikt på under hela kursen och de samlas några gånger/månad via en digital plattform för att tillsammans samtala, reflektera och stöda varandra i den egna vandringen under året.

Utrustande kvällar

I tillägg till Equip grupperna samlas vi en gång per månad till öppna undervisnings/utrustande tillfällen i Petruskyrkan, där både Petrus egna undervisare och inbjudna gäster kommer att tala. Equip kvällarna ordnas tisdag kvällar kl.18-20:30 och en lördag/termin kl.9:30-14.

Under lördagarna serverar vi lunch. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten.

Transform Equip tisdagar kl.18-20:30 och lördagar kl.9:30-14 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors.

Datumen för närvarotillfällen under kursen:
Tisdag 20.9 START
7-9.10 Fokus församlingshelg, Helsingfors
Lördag 29.10
Tisdag 22.11
Tisdag 17.1 (Terminstart på zoom)
27-29.1 Disciple Conference, Helsingfors
Lördag 11.2
Tisdag 28.3
Tisdag 25.4
+ weekend i slutet av Maj (i Helsingfors trakten)

(Datum för online gruppernas träffar bestäms vid ett senare skede, efter att anmälningstiden har gått ut)


PRIS

Kursen ordnas till ett självkostnadspris på 190€ i vilket ingår kursmaterial, lunch under lördagarna, läger- och konferensavgifter. 

(Alla som deltar i Transform Equip har automatiskt en säkrad plats på läger och konferensen Disciple)

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till Transform Equip via länken nedan under tiden 24.8-15.9.2022

Genom att anmäla dig förbinder du dig till att vara en del av hela kursen och närvara under de fysiska och digitala träffarna.

ANMÄL DIG HÄR!