Genom Transform vill vi göra vår del i att utrusta kristna i vårt land till att bättre förstå sin identitet i Kristus och uppmuntra dem att leva ut sin kallelse som hans lärjungar i världen. Vi tror att som Jesu lärjungar är vi kallade att förändras så att vi skall kunna vara med och förändra vår värld.

Transform är en lärjungaskola i hjärtat av Petrus församling. Det betyder att lärjungaskolan finns så nära en församlingsmedlems vardag som möjligt. Det är mitt i det liv Gud har gett oss, som vårt beslut att följa Jesus kan ta form. Det är där vi är tänkta vara salt och ljus i den här världen.

 

Namnet Transform är hämtat ur Romarbrevet 12 där Paulus skriver “anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas (eng. be transformed) genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja”.

 

Jesus befallde inte sina lärjungar att bygga kyrkor, ordna verksamhet eller ordna möten (vilket kan vara nyttigt i sig!) utan att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar.

 

Benjamin Sandell

Benjamin Sandell

Ledare

Präst, Pappa, Podcastslukare. Gift med fantastiska Eva-Lina. Benji läser också mycket böcker, dricker mycket kaffe och har många goda vänner

Ida-Maria Pekkarinen

Ida-Maria Pekkarinen

Ledare

Kalla mej Iitu!Ja älskar Jesus, pratar ofta om identitet som Guds barn.Utbildad frisör, skämt är bäst dagen efter och umgås gärna med vänner

 

MEDVERKANDE

Jonathan Silfverberg

Jonathan Silfverberg

Christoffer Perret

Christoffer Perret

Ida-Marie Skogvik

Ida-Marie Skogvik

Matias Gädda

Matias Gädda

Rebecka Björk

Rebecka Björk

Daniel Björk

Daniel Björk

PRAKTISK INFO

 

Vad innebär Transform i praktiken?

Transform är en lärjungaskola i hjärtat av Petrus församling. Det betyder att lärjungaskolan finns så nära en församlingsmedlems vardag som möjligt. Det är mitt i det liv Gud har gett oss, som vårt beslut att följa Jesus kan ta form. Det är där vi är tänkta vara salt och ljus i den här världen. För att utrustas för det livet har vi två undervisningsdagar varje vecka (tisdag och torsdag 9-16). Under de här dagarna är fokus på att få lyssna till undervisning som inspirerar och utmanar, att vara del av en Huddle (smågrupp som hjälper oss att omsätta undervisning i praktiken), att leva i bön och i bibelläsning tillsammans och dela liv med andra som längtar efter mer av Jesus. Under året kommer vi också att åka på retreater och besöka olika arbeten som görs för Guds rike. Som en avslutning på året kommer vi att åka iväg på en kort missionsresa där vi får en chans att upptäcka något nytt och göra en konkret skillnad i andra människors liv. Resemålet bestäms under året.

Innehållet på Transform

I planen för Transform har vi försökt samla de bästa och de viktigaste insikterna vi fått som församling under fyra rubriker:

• Karaktär & Lärjungaskap – Din identitet, dina gåvor och kallelser, hur följer du Jesus i ditt liv? 

 Bibeln & Teologi – Guds plan för vår värld och min plats i den, hur kan jag förstå Bibeln, hur ser ett liv ut som bygger på Guds sanningar?

• Ledarskap – hur ser det ut att leda sig själv, att göra lärjungar, att leda gemenskaper, att leda verksamhet?

• Mission – Hur kan vi berätta om Jesus i vår tid? Hur demonstrerar vi att Guds rike är nära?

Med hjälp av de här ämnesområdena vill vi formas till att bli mera lika Jesus och växa som lärjungar och ledare som utbreder Guds rike i vår värld. Att lära känna Jesus betyder också att lära känna sig själv bättre. Under året funderar vi på vem han skapat oss till och vi upptäcker tillsammans de gåvor och talanger han gett oss.

Vad kostar Transform?

Församlingen gör en stor satsning på lärjungaskolan och därför ber vi också deltagarna att satsa själv ekonomiskt. Kursen kostar 80-90€ i månaden eller 720-810€ för hela året beroende på deltagarantal. I priset ingår mat under kursdagarna, material, resor inom landet och kursens retreater. Missionsresan ingår inte i priset och kommer att finansieras genom kursens egen fundraising.

Gud har lovat att försörja oss med det vi behöver (Matt 6:25-34), så ifall ekonomin skulle visa sig vara den enda orsaken att du tvekar att delta, så rekommenderar vi varmt att ta ett steg i tro.

Boende & Logistik & Tider

De som går lärjungaskolan förväntas ordna boende själv. Undervisningen kommer att hållas i Petrus Församlings utrymmen i Södra Haga. Ett bra tips är att höra med andra som kommer att gå lärjungaskolan eller församlingsmedlemmar i Petrus församling om möjligheter att flytta in i boendekollektiv och dela liv. Lärjungaskolan kör igång tisdagen den 4.9.2018 och löper hela året fram till slutet av maj 2019.

 

 


Transform start: September 2018