OM TRANSFORM

Ett år med Jesus. Förändras. Förändra.


 

 

En lärjungaskola mitt i församlingsvardagen

Transform lanserades hösten 2016. Sammanlagt har lite på 30 personer från hela svenskfinland gått lärjungaskolan som firar femårsjubileum hösten (2020). Församlingspastor Benjamin Sandell som var drivkraften bakom att starta upp Transform, berättar att kallelsen att göra lärjungar som gör lärjungar var den största orsaken till att lärjungaskolan startades.

– Då Gud gör något nytt börjar han ofta med att forma en liten grupp människor som i sin tur formar den stora massan. Vi ville så in ett frö i församlingen genom att satsa lite extra på en mindre grupp.

Genom åren har han också märkt att Transform gjort en skillnad i församlingskulturen.

– Många, speciellt unga har fått verktyg att leva som lärjungar. Det i sin tur puffar församlingsgemenskapen som helhet att söka Gud och hans rike allt aktivare.

Sedan hösten 2019 leds Transform av Ida-Maria Pekkarinen, som själv gått Transform, tillsammans med team.

– Det bästa med Transform är att man blir del av en mindre gemenskap som är starkt knuten till det “vanliga livet”. Transform har hjälpt mig vidare i mitt liv som kristen. Det har hjälpt mig att hitta min plats i Guds plan och gett mig en stadigare grund att bygga livet på tillsammans med Gud, säger Ida-Maria Pekkarinen.

Vi i ledarteamet brinner för att se människor blomma ut och fullt ut bli de människor de är. Vi vandrar tillsammans med dig under året och finns tillgängliga för dig i smått och stort.