TRANSFORM EQUIP

Ett år med Jesus. Förändras. Förändra.

Fördjupa din tro, formas i din karaktär och mogna som Jesu efterföljare.

Petrus församling vill genom Transform Equip satsa på att utrusta hela församlingen i vad det betyder att vara en Jesu efterföljare i den vardag där vi rör oss. Vare sig du är föräldraledig, arbetande, studerande eller dagledig så passar det här för dig. Vi vill särskilt bjuda in dej som redan är en del av en församlingsgemenskap eller som har tänkt att du skulle vilja gå en Lärjungaskola men inte haft möjlighet. Kursen passar också dej som tidigare gått Transform eller en annan bibelskola.

Equip är för dej som vill fördjupa din tro, växa och mogna i din karaktär som människa och utrustas som Jesu efterföljare. Kursen ordnas kvällstid och under helger så att det ska passa alla som vill vara med.

 

Equip-kurser läsåret 2023-2024

VASA – Start oktober 2023

Studentmissionen & OPKO kommer att gemensamt orda en Equip-kurs i Vasa, på finska och svenska.
Frågor kan riktas till Hanna-Leena Ventin och Benjamin Sandell.

INFO:

OPKO VAASA

STUDENTMISSIONEN VASA

HELSINGFORS – Mera info på kommande! 
 


SYFTET MED TRANSFORM EQUIP

Målet med kursen är att utrusta dej på ett omfattande sätt på alla områden i ditt liv. Där du får verktyg som hjälper dej att komma i kontakt med din inre och yttre värld. Vi kommer att behandla teman som berör hela människan allt från kommunikation och konflikthantering, andliga vanor och hälsosamma livsrytmer till Guds karaktär. 

Vi har samlat det bästa materialet från Transforms undervisning om lärjungaskap under olika teman där vi vill ge dig möjlighet att via undervisning och praktisk övning, få de bästa förutsättningarna att formas som Jesu efterföljare i din vardag där du är.


PRAKTISKT

För vem?

Kursen är formad så att det ska passa dej oberoende livsskede. Vi möts därför både för reflektion och formation i mindre grupp och där emellan för undervisning och utrustande kvällar tillsammans som stor grupp. Under kursen får du plats och utrymme för reflektion och att formas tillsammans med andra genom undervisning av Petrus egna undervisare och inbjudna gäster! Du kommer också att mellan träffarna få tillgång till material som är format specifikt för kursen och som är till hjälp för dej i din personliga vandring med Jesus.

Equip-grupper

Den viktigaste delen i tillväxt och formation är att praktisera det man lär sig och hör, att omvandla teori till praktik i våra liv. Därför sätter vi stor vikt på att i mindre grupper samtala, reflektera och be kring vår vandring med Jesus så att man både får stöd av en erfaren ledare och andra människor. Equip-grupperna är den plats vi sätter mest tonvikt på under hela kursen och de samlas några gånger/månad via en digital plattform för att tillsammans samtala, reflektera och stöda varandra i den egna vandringen under året.

Utrustande kvällar

I tillägg till Equip grupperna samlas vi en gång per månad till öppna undervisnings/utrustande tillfällen i Petruskyrkan där både Petrus egna undervisare och inbjudna gäster kommer att tala.

Mera info kommer snart om Equip kvällar som ordnas läsåret 2023-2024


PRIS

Kursen ordnas till ett självkostnadspris i vilket ingår kursmaterial, servering under träffarna, läger- och konferensavgifter.

(Alla som deltar i Transform Equip har automatiskt en säkrad plats på församlingsläger och Disciple Conferense)


ANMÄLAN

Genom att anmäla dig förbinder du dig till att vara en del av hela kursen och närvara under de fysiska och digitala träffarna samt församlingsläger och Disciple Conferensen.