transform@petrusforsamling.net

PRAKTISK INFO

Ett år med Jesus. Förändra, förändras.


Vad innebär Transform i praktiken?

Transform är en lärjungaskola i hjärtat av Petrus församling. Det betyder att lärjungaskolan finns så nära en församlingsmedlems vardag som möjligt. Det är mitt i det liv Gud har gett oss, som vårt beslut att följa Jesus kan ta form. Det är där vi är tänkta vara salt och ljus i den här världen. 

För att utrustas för det livet har vi delat upp veckan i en undervisningsdag (tisdag 9-16.30) och en praktikdag. Under de här dagarna är fokus på att få lyssna till undervisning som inspirerar och utmanar, att vara del av en smågrupp som hjälper oss att omsätta undervisning i praktiken, att leva i bön och i bibelläsning tillsammans och dela liv med andra som längtar efter mer av Jesus. Genom praktiskt tjänande i församlingen har du en fantastisk möjlighet att vandra nära en ledare i Petrus församling och lära dig på en väldigt konkret plan mera om ledarskap.

Under året kommer vi också att åka på retreater och besöka olika gemenskaper där arbete görs för Guds rike. Som en avslutning på året kommer vi att åka iväg på en kort missionsresa där vi får en chans att upptäcka något nytt och göra en konkret skillnad i andra människors liv. Resemålet bestäms under året.

Innehållet på Transform

I planen för Transform har vi försökt samla de bästa och de viktigaste insikterna vi fått som församling under fyra rubriker:

MIN VÄRLDSSYN – Bibeln & Teologi
Guds plan för vår värld och min plats i den, hur kan jag förstå Bibeln, hur ser ett liv ut som bygger på Guds sanningar?

MITT LIV – Karaktär & Lärjungaskap
Din identitet, dina gåvor och kallelser, hur följer du Jesus i ditt liv?

MITT INFLYTANDE – Ledarskap
Hur ser det ut att leda sig själv, att göra lärjungar, att leda gemenskaper, att leda andra?

MITT UPPDRAG – Mission
Hur kan vi berätta om Jesus i vår tid? Hur demonstrerar vi att Guds rike är nära?

Med hjälp av de här ämnesområdena vill vi formas till att bli mera lika Jesus och växa som lärjungar och ledare som utbreder Guds rike i vår värld. Att lära känna Jesus betyder också att lära känna sig själv bättre. Under året funderar vi på vem Gud skapat oss till och vi upptäcker tillsammans de gåvor och talanger han gett oss.

Vad kostar Transform?

Församlingen gör en stor satsning på lärjungaskolan och därför ber vi också deltagarna att satsa själv ekonomiskt. Kursen kostar 990€ för hela året och betalas månatligen i mindre rater eller per termin. I priset ingår mat under kursdagarna, material, resor inom landet och kursens retreater. Missionsresan ingår inte i priset och kommer att finansieras genom kursens egen fundraising.

Gud har lovat att försörja oss med det vi behöver (Matt 6:25-34), så ifall ekonomin skulle visa sig vara den enda orsaken att du tvekar att delta, så rekommenderar vi varmt att ta ett steg i tro.

Boende & Logistik & Tider

De som går lärjungaskolan förväntas ordna boende själv. Undervisningen kommer att hållas i Petrus Församlings utrymmen i Månsas. Ett bra tips är att höra med andra som kommer att gå lärjungaskolan eller församlingsmedlemmar i Petrus församling om möjligheter att flytta in i boendekollektiv och dela liv.

Vi behåller rättigheten till ändring.


Nästa lärjungaskola kör igång hösten 2020