transform@petrusforsamling.net

VISION

Ett år med Jesus. Förändra, förändras.


Vi tror Gud har kallat oss att utrusta kristna i vårt land, lärjungar som gör lärjungar. Vår vision är att Transform ska få bli ett år där Gud får plats att forma och utrusta dig, ta dig djupare i relation med honom så att du blir djupt rotad i hans sanning och kärlek. Så att vi där vi lever våra liv förstår att Guds rike är mitt i bland oss och tillgängligt.

Vi hoppas Transform ska få bli året där du gror djupare och efter året når högre höjder. Likt ett rymdskepp som blir avfyrat och får hjälp av stödraketer, ska du få stöd och utrustning för din kallelse Gud har för dig. Så att när stödraketerna faller av kan du fortsätta din färd och fortsätta att nå nya höjder tillsammans med Jesus! Vi tor att vi som Jesu lärjungar är kallade till att förändras så att vi ska kunna vara med och förändra vår omvärld. Så att Guds rike blir verklighet på jobbet, skolan, grannskapet, gymmet, bland vänner och släkt, där vi rör oss. 

Jesus befallde inte sina lärjungar att bygga kyrkor, ordna verksamhet eller ordna möten (vilket kan vara nyttigt i sig!) utan att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteus 28